اطلاعات پدید آورنده
امیر خیرخواه
نام پدید آورنده : امیر خیرخواه
ثبت نشده

فهرست کتاب های پدید آورنده
ردیف نام کتاب سال انتشار نوبت چاپ قطع کتاب گروه سنی قیمت به ریال
1 آشنایی با دنیای حیوانات به همراه رنگ آمیزی1
1398/8/23
اول
خشتی
کودکان
80000
2 آشنایی با دنیای حیوانات به همراه رنگ آمیزی3
1398/8/23
اول
خشتی
کودکان
80000
3 آشنایی با دنیای حیوانات به همراه رنگ آمیزی4
1398/8/23
اول
خشتی
کودکان
80000
4 آشنایی با دنیای حیوانات به همراه رنگ آمیزی5
1398/8/23
اول
خشتی
کودکان
80000
5 آشنایی با دنیای حیوانات به همراه رنگ آمیزی6
1398/8/23
اول
خشتی
کودکان
80000
6 آشنایی با دنیای دایناسورها به همراه رنگ آمیزی2
1398/8/23
اول
خشتی
کودکان
80000
7 بازی با اعداد انگلیسی به همراه رنگ آمیزی1
1398/8/23
اول
خشتی
کودکان
80000
8 بازی با اعداد انگلیسی به همراه رنگ آمیزی2
1398/8/23
اول
خشتی
کودکان
80000
9 بازی با اعداد انگلیسی به همراه رنگ آمیزی3
1398/8/23
اول
خشتی
کودکان
80000
10 بازی با اعداد انگلیسی به همراه رنگ آمیزی4
1398/8/23
اول
خشتی
کودکان
80000
11 بازی با اعداد انگلیسی به همراه رنگ آمیزی5
1398/8/23
اول
خشتی
کودکان
80000
12 بازی با اعداد انگلیسی به همراه رنگ آمیزی6
1398/8/23
اول
خشتی
کودکان
80000
13 خلاقیت و سرگرمی جلد 1
1398/8/23
اول
خشتی
کودکان
80000
14 خلاقیت و سرگرمی جلد 2
1398/8/23
اول
خشتی
کودکان
80000
15 خلاقیت و سرگرمی جلد 3
1398/8/23
اول
خشتی
کودکان
80000
16 خلاقیت و سرگرمی جلد 4
1398/8/23
اول
خشتی
کودکان
80000
17 خلاقیت و سرگرمی جلد 5
1398/8/23
اول
خشتی
کودکان
80000
18 خلاقیت و سرگرمی جلد 6
1398/8/23
اول
خشتی
کودکان
80000
  1   

طراحی و پیاده سازی : پارسیان سایت