اطلاعات پدید آورنده
مریم عبادی آرام
نام پدید آورنده : مریم عبادی آرام
ثبت نشده

فهرست کتاب های پدید آورنده
ردیف نام کتاب سال انتشار نوبت چاپ قطع کتاب گروه سنی قیمت به ریال
1 آفرینش دوباره
1398/8/30
اول
خشتی
کودکان
80000
2 احترام به مادر
1398/8/23
اول
خشتی
کودکان
80000
3 اشک مادر
1398/8/23
اول
خشتی
کودکان
80000
4 باغ انگور
1398/8/23
اول
خشتی
کودکان
80000
5 بهترین خاندان
1398/8/23
اول
خشتی
کودکان
80000
6 تاجر ثروتمند
1398/8/30
اول
خشتی
کودکان
80000
7 تندباد عذاب
1398/8/30
اول
خشتی
کودکان
80000
8 جوان پشیمان
1398/8/30
اول
خشتی
کودکان
80000
9 دانستني ها و رموز خانه داري
1389/6/23
ششم
رقعی
بزرگسال
130000
10 درخت زقوم
1398/8/30
اول
خشتی
کودکان
80000
11 راز زيبايي پوست و مو
1388/6/16
سوم
رقعی
بزرگسال
170000
12 راز زيبايي پوست و مو (جيبي)
1388/6/16
سوم
جیبی
بزرگسال
2000000
13 رییس قبیله
1398/8/23
اول
خشتی
کودکان
80000
14 زمزمه شیرین
1398/8/30
اول
خشتی
کودکان
80000
15 سخن شیرین
1398/8/30
اول
خشتی
کودکان
80000
16 سرباز فداکار
1398/8/30
اول
خشتی
کودکان
80000
17 شاعر مغرور
1398/8/23
اول
خشتی
کودکان
80000
18 صدای اذان
1398/8/23
اول
خشتی
کودکان
80000
19 قدرت خداوند
1398/8/30
اول
خشتی
کودکان
80000
20 قرار شبانه
1398/8/30
اول
خشتی
کودکان
80000
21 مهمانی پیامبر(ص)
1398/8/23
اول
خشتی
کودکان
80000
22 مومنان راستین
1398/8/23
اول
خشتی
کودکان
80000
23 گفتگوی پیامبر(ص)
1398/8/23
اول
خشتی
کودکان
80000
  1   

طراحی و پیاده سازی : پارسیان سایت