اطلاعات پدید آورنده
دکتر محمدعلی رضایی اصفهانی
نام پدید آورنده : دکتر محمدعلی رضایی اصفهانی
ثبت نشده

فهرست کتاب های پدید آورنده
ردیف نام کتاب سال انتشار نوبت چاپ قطع کتاب گروه سنی قیمت به ریال
1 ترجمه آموزشي قرآن مجيد
1390/6/9
اول
جیبی
بزرگسال
700000
2 تفسير قرآن مجيد (مهر جوان) گلچيني از تفسير قرآن مهر همراه با ترجمه)
1390/6/9
اول
جیبی
بزرگسال
700000
3 پرسشها و پااسخهاي قرآني جوانان- شبهات معاصر- ج 11
1391/6/14
اول
رقعی
بزرگسال
200000
4 پرسشها و پاسخهاي قرآني جوانان- روابط دختر و پسر- ج4
1391/6/9
اول
رقعی
بزرگسال
150000
5 پرسشها و پاسخهاي قرآني جوانان- شبهات جديد- ج 10
1391/6/14
اول
رقعی
بزرگسال
200000
6 پرسشها و پاسخهاي قرآني جوانان- قرآن شناسي- ج1
1391/6/9
اول
رقعی
بزرگسال
150000
7 پرسشها و پاسخهاي قرآني جوانان- قرآن و علوم انساني- ج8
1391/4/15
اول
رقعی
بزرگسال
150000
8 پرسشها و پاسخهاي قرآني جوانان- قرآن و علوم طبيعي- ج7
1391/5/11
اول
رقعی
بزرگسال
150000
9 پرسشها و پاسخهاي قرآني جوانان- مباحث اعتقادي- ج2
1391/6/9
اول
رقعی
بزرگسال
150000
10 پرسشها و پاسخهاي قرآني جوانان-فلسفه احكام و تربيت- ج9
1391/4/18
اول
رقعی
بزرگسال
150000
11 پرسشها و پاسخهاي قرآني جوانان-قرآن و علوم تجربي- ج3
1391/6/9
اول
رقعی
بزرگسال
150000
12 پرسشها و پاسخهاي قراني جوانان-پيامبر مهر- ج 5
1391/5/9
اول
رقعی
بزرگسال
150000
  1   

طراحی و پیاده سازی : پارسیان سایت